Hakkımızda

Değerlerimiz

Kusursuzluk Tutkusu. En yüksek standartları yakaladığımız ve yaptığımız işte en iyisi olduğumuz

için gurur duygusuyla motive oluyoruz. Öğrenme ve büyüme tutkusunun kusursuzluğun anahtarı

olduğu inancıyla, inisiyatif alıyor ve kalitemizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Kendimizi

hedeflerimiz doğrultusunda hevesle, sonsuz ve azimli bir ivedilik içinde, muzaffer bir edayla

ilerlemeye adadık.

Dürüstlük. Biz, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle ve birbirimizle yaptığımız tüm

işlerde dürüst, açık sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve işimizi

yönlendiren yasalara, yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğu için değil, aynı zamanda doğru olanı

yapmak için uyuyoruz.

Yenilik. Sürekli müşterilerimize değer katan ileri teknoloji çözümleri arıyoruz. Bu çözümleri

geliştirirken, çalışanlarımızda yaratıcılığı, stratejik düşünceyi ve ısrarcılığı destekliyoruz. Mevcut

süreçleri uyarlamanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeyle sürekli ilerlemeye çalışıyoruz. Hem

başarısızlıklarımızdan hem de başarılarımızdan kendimize dersler çıkarıyoruz.

Sorumluluk. Bireysel ve şirket olarak, performansımızla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor ve ister

ofiste, isterse laboratuarda veya fabrikada iş ürünlerimizin mülkiyetini alıyoruz. Yaptığımız işte

nihai sonuçla ilgili sorumluluğu üstleniyoruz ve performansımızın iş arkadaşlarımızın,

müşterilerimizin ve şirketimizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğunun bilincindeyiz.

Ekip Çalışması. İşbirliği çabasının sınırsız olanaklar sağladığına inanıyoruz. Ortak hedeflerimizi

kişisel çıkarlarımızın önüne koyarak kusursuzluğa ulaşıyoruz. Birbirimizi motive ve teşvik ediyor,

çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında anlamlı işbirliğini destekliyoruz.

Bireysel farklılıklara saygı duyuyor, çeşitliliğe değer veriyor ve bilgilerimizi tüm şirketle paylaşıyoruz.

Bireye Saygı. Tüm insanların itibarına, kıymetine ve yaratıcı potansiyeline inanıyoruz. İş-yaşam

dengesinin gerekli olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımıza adil ve tutarlı davranıyoruz. Başarıyı ve

değer uzmanlığını ödüllendiriyor, çalışanların katılımını ve katkılarını etkin olarak istiyoruz. Kişisel

büyüme ve gelişime yatırım yapıyor ve tüm çalışanlarımızın bir etki yaratıp kendilerini

gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz.

Liderlik. Sektörümüzün uzun süreden beri ortağı ve global lideriyiz. Hem şirket hem de birey

olarak sürekli yaptığımız işte en iyi olmaya çabalıyoruz. Yetkinlik, güven ve beklentileri aşma

tutkusu gibi kişisel liderlik niteliklerine kucak açıyor ve başkalarına da aynısını yapmaları için ilham

veriyoruz. Müşterilerimize ürünleri ve hizmetleri en yüksek kalitede sunuyoruz.

Bağlılık. Kendimizi şirkete bağlı hissediyor, bağlılığımızı ve adanmışlığımızı müşterilerimize ve

birbirimize gösteriyoruz. Aklımızı cömertçe paylaşıyor, iş arkadaşlarımıza en iyi tavsiyelerimizi ve

desteklerimizi sağlıyoruz. Sorunları açıklık ve samimiyetle çözüyoruz. Sun Chemical'ın parçası

olmaktan gurur duyuyor ve bunu kişisel olarak önemsiyoruz. Hepimizin burada en uzak hedef için

birlikte olduğumuza inanıyoruz.

Cesaret. Yeniliğe değer veriyor ve tüm düzeylerde yeniliği ve risk almayı teşvik ediyoruz. Değişimi

savunuyor ve bir yandan esnekliğimizi korurken öte yandan başarının önündeki engelleri

kaldırmak için çalışıyoruz. Dinamik ortamımız sık sık hızlı yanıt vermeyi veya cesur davranmayı

gerektirse de, inisiyatif almaktan veya hata yapmaktan korkmuyoruz çünkü deneme ve

yanılmanın öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. 

4

STANDARTLAR VE KURALLAR

Müşteri Odağı. Amacımız çok basit: hem içeriden hem de dışarıdan her müşteriye, tartışılmaz

kalitede ürün ve hizmetleri hatasız, zamanında ve her zaman sunmak. Faaliyetlerimizi,

müşterilerimize kattığımız değeri geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için düzenliyoruz. Bunu,

onların ihtiyaçlarını öngörerek, gereksinimlerinden fazlasını vererek ve sürekli gelişmeye

çabalayarak yapıyoruz.

İletişim. Çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında açık iletişimi ve

anlamlı işbirliğini teşvik ediyor ve destekliyoruz. İşimizde sürekli öğreniyor ve sürece katılıyoruz. İş

arkadaşlarımızın birlikte çalışma ruhuna güvenerek, bilgileri özgürce paylaşıyoruz. Hem şirket

içinde hem de şirket dışında, özgür ve içten fikir alışverişine inanıyoruz.

Toplum Ruhu. Çalışanlarımızın ve komşularımızın sağlığına ve güvenliğine değer verilen çalışma

ortamları sağlamaya inanıyoruz. Yalnızca çevre sorumluluğuyla üretilebilen, kullanılabilen ve imha

edilebilen ürünler geliştiriyoruz. Kaynakları koruyoruz. Çalışanlarımızın içinde yaşadığımız ve

çalıştığımız toplumlarda etkin bir rol oynamalarını teşvik ediyoruz.

 

BAYİMİZ OLUN
Hemen Kazanmaya Başlayın
Bayilik Başvuru Formu